Integritetspolicy

1. Information

1.1 UPPHOV
När vi talar om ”Västanhem”,”vi”, ”vår” eller ”oss” i denna policy, hänvisar vi till Västanhem Mäkleri & Interiör AB, som tillhandahåller webbplatsen. När vi talar om ”tjänster” i denna policy, hänvisar vi till vår webbplats. Våra tjänster är för närvarande tillgängliga för användning via en webbläsare eller program som är specifika för din dator eller mobilenhet. Västanhem värnar om din säkerhet. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på mejl-adressen: info@vastanhem.se.

1.2 INSAMLAD DATA OCH ANVÄNDARE
När vi använder begreppet ”användare” syftar vi till person som använder våra tjänster och eller besökare på vår webbplats. Innehåll och information som lämnats av användare av våra tjänster hänvisas till ”data” i denna policy. Data kontrolleras av vår organisation eller annan, tredje part. Där Västanhem samlar in eller behandlar kunddata gör vi det på uppdrag av användaren och med sekretess.

1.3 PERSONUPPGIFTSANSVARIG
För de behandlingar som sker inom Västanhems verksamhet är Västanhem Mäkleri & Interiör AB personuppgiftsansvarig. (Org nummer: 556932-9120. Barnarpsgatan 29, 55316 Jönköping).

1.4 PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

2. Information som Västanhem samlar in

2.1. ANVÄNDARDATA
Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster och göra dem mer lättillgängliga för våra användare. Det kan vara grundläggande saker som språk, stadsdel eller vilka objekt som intresserar just dig. Därför samlar vi in:

a. Information som du själv uppger:

b. Information som vi tar del av när du använder våra tjänster


2.2 ANVÄNDNING AV INSAMLAD INFORMATION
Information som du själv delger eller som vi tar del av då du använder våra tjänster.

Vi återanvänder information genom att använda oss av:

3. Information som Västanhem tar del av

3.1. ANGIVEN INFORMATION
Västanhem har möjlighet att ta del av information som användaren angivit och själv registrerat via Västanhem. Användaren anger uppgifter som exempelvis namn, telefon och mejladress i formulär på webbplatsen.

3.2. ANNAN INFORMATION

När du använder våra tjänster får våra servrar automatiskt tillgång till olika typer av information, inklusive information som din webbläsare skickar när du besöker en webbplats. Denna loggdata kan inkludera din IP-adress, typ av webbläsare, adress till den webbsida du besökte innan du använde våra tjänster, webbläsare och inställningar, datum och tid för din användning av tjänster, information om din webbläsares plug-ins, språkinställningar och cookie-data.

Vi kan samla in information om den enhet du använder tillsammans med våra tjänster. Informationen kan inkludera vilken typ av enhet (smartphone, tablet eller desktop), vilket operativsystem du använder, enhetsinställningar, programidentifikation, unika enhetsidentifierare och krockdata. Om vi samlar delar av eller all information beror ofta på vilken typ av enhet du använder och dess inställningar.

4. Hur Västanhem använder din information

Vi använder dina uppgifter för att förbättra vår kommunikation och förädla och anpassa våra tjänster. Vi använder den också för att förbättra säkerheten och skydda användarens uppgifter.

4.1. ANVÄNDARDATA
Västanhem kan få tillgång till och använda data då detta är skäligen nödvändigt och/eller i enlighet med användarens instruktioner för att:

  1. tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna.
  2. förhindra, förbättra och underhålla service, säkerhet, tekniska problem samt på kundens begäran i samband med kundsupportfrågor.
  3. få tillgång till garantier och försäkringar.
  4. följa krav enligt lag som tillåter databegäran
  5. följa det som anges i vårt avtal med användaren eller som uttryckligen tillåts skriftligen av denne.

5. Annan information

Vi använder även annan typ av data för att tillhandahålla våra tjänster. Detta specifikt för att:

6. Dina val

6.1. DATA
Som användare kan du kontrollera vilken information du vill att Västanhem ska ha tillgång till. Den information som du delger oss genom Facebook kommer Västanhem att kunna använda för eget bruk i utvecklingen av våra tjänster. Vi har dock inte för avsikt att dela informationen vidare på något annat sätt.

7. Information som Västanhem delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Västanhem förutom i följande situationer:

7.1. MED DITT SAMTYCKE
Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Västanhem då du har tillåtit oss att göra det. Vi måste då ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela personuppgifter med andra.

7.2 FÖR EXTERN BEHANDLING
I vissa fall kan Västanhem dela dina personuppgifter med andra mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller mottagarens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi delar personuppgifter med:


7.3 AV JURIDISKA SKÄL
Vi förbehåller oss rätten att dela viss information med företag, organisationer eller personer utanför Västanhem om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:


7.4 INFORMATION SOM INTE RÖR SPECIFIK INDIVID
Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt med våra partners exempelvis utgivare eller kopplade webbplatser. Vi gör detta för att till exempel visa trender i hur våra tjänster används. Datainsamling hos Västanhem sker för alla mobila användare, därmed kan vi inte spåra individuella användare.

Ditt samtycke gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka det. Det gör du genom att kontakta info@vastanhem.se. Du har självklart också rätt att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta oss på nämnda mejl-adress. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du även rätt att ställa ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

8. Informationssäkerhet

Vi arbetar hårt för att skydda Västanhem och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. .

8.1 SÄKER ÖVERFÖRING
Västanhem hanterar alltid personuppgifter på ett säkert och skyddat sätt. Vi använder alltid säkra och moderna krypteringsfunktioner vid överförande av känslig information.

9. Kontakt

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, kontakta Per Sandwall som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.