Västanhem är ensamma om att även filma många av de hem vi får förmånen att förmedla. Och vi nöjer oss inte med att bara filma från marken inne och ute. Filmaren vi samarbetar med ser till att spekulanterna får lite perspektiv på hus och gårdar, för att visa hur omgivningarna ser ut, med gator, allmänningar och skog etc. Allt är möjligt med hjälp av en stabil fjärrstyrd helikopter. Filmaren kommer oftast samma dag som fotograferna, men vill gärna ha stabilt väder och då är det ibland bäst ta ta det en speciell dag när himlen är blå och vinden kav.